Våra kundcase

ELBOLAG OMS 120 MSEK

Uppdrag
Efter genomförd spendanalys, fick vi uppdraget att effektivisera och omförhandla alla grossist-avtal (större delen av uppdragsgivarens inköp görs hos olika grossister).

Resultat
Slutresultatet blev att man avvecklade 3 av sina 5 grossister, och omförhandlade med de återstående i 2 steg. Enbart den första nedskärningen av leverantörer (2 st togs bort först) samt förhandlingen med återstående 3 leverantörer gav 2 MSEK i nettobesparing.

RETAILBOLAG OMS 600 MSEK

Uppdrag
Efter genomförd spendanalys påbörjades ett långsiktigt arbete att skapa en trygg materialförsörjning och konkurrenskraftiga leverantörspriser. Alla leverantörer fick en genomlysning och granskades på olika sätt. KPI´er sattes upp för att följa upp nyckel-leverantörer. Avtal omförhandlades och standardiserades. Nya leverantörer implementerades, och vissa togs bort.

Resultat
Ett arbete som tog drygt 1 år slutade med att inköpskostnaderna gick ner totalt med 20%.

INDUSTRIBOLAG OMS 65 MSEK

Uppdrag
Vi fick först uppdraget att genomföra spendanalys på företagets hela externa spend, samt genomgång av alla befintliga leverantörsavtal. Efter analys och presentation för ledningsgruppen fick vi också uppdraget att genomföra flertalet föreslagna besparingar.
Bland annat förhandlade vi om hyresavtalet för lokalen, bytte leverantör av IT-support, samt förhandlade om flertalet mindre leverantörsavtal.

Resultat
Några månader efter genomförd spendanalys hade uppdragsgivaren 3 MSEK mindre kostnader/år. Pengar som hamnar direkt på sista raden i reslutaträkniningen.

Vill du öka lönsamheten? Kontakta oss idag!

Vill du ha hjälp, veta mer, komma med åsikter eller ge oss återkoppling? Använd formuläret nedan eller kontakta någon av våra återförsäljare.