Spendanalys

Vår Spendanalys ger er total förståelse för ert inköp. Vi levererar en färdig analys inom 3 veckor som visar:
  • Er externa spend
  • Hos vilka ni köper
  • Rekommendationer på besparingar

Vår spendanalys i steg

Möte

Vi har ett gemensamt möte via ex. Teams/Skype där vi går igenom ert företags övergripande nuläge och era förväntningar på spendanalysen. Ca 1-2h.
Vi skriver ett NDA då vi behöver ta del av affärskritiska avtal och annan data.

Data

Vi skickar er mallar som ni behöver fylla i med data från ert affärssystem/ekonomisystem/
inköpssystem. Oftast görs detta av er ekonomiavdelning eller inköpsavdelning.

Analys

Vi gör en översiktlig analys av all er externa spend (ej löner).
Vi kategoriserar leverantörer och varugrupper.
Vi tar fram slutsatser, prioriteringar och rekommendationer inom området besparingar/effektiviseringsåtgärder.

Rapportering

Vi presenterar våra slutsatser via ex. Teams/Skype.
Efter mötet skickar vi den kompletta rapporten till er.

Genomförande

Vill ni därefter ha hjälp att genomföra föreslagna åtgärder, kan vi naturligtvis hjälpa till med det arbetet.
Vill ni genomföra dem själva, går det självfallet också bra.
All framtagen data och alla slutsatser ägs av er (kunden).

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en spendanalys?

Det beror på olika faktorer, t.ex. Hur enkelt är det för er att ta fram den data vi behöver? Vad är det för kvalitet på er data? Hur komplett är den? Hur många leverantörer eller artiklar har ni? Ibland kan vi också ha flera parallella analyser igång samtidigt, då kan det ta någon extra dag.

Men det generella svaret är 1-3 veckor från första mötet till presentation av analysen.

Vilken storlek på företag kan ni hjälpa?

Det korta svaret blir, alla storlekar! Men det är en stor fördel om ni har något system ni kan extrahera data från.

Gärna ner på artikelnivå med artikelnummer på inköpa varor/tjänster.

Har ni inte det kan vi också jobba via leverantörsreskontra, dock blir då analysen mer övergripande.

Vilken bransch kan ni hjälpa?

Vi ser detta som en bransch-oberoende åtgärd. Har ni en stor extern spend, kommer vi kunna hjälpa er till en bättre lönsamhet.

Hur kan vi räkna hem en sån här investering?

Kostnaden för själva spendanalysen får anses vara relativt liten i sammanhanget. Dock är det viktigt att den är träffsäker för att identifiera rätt åtgärder.

Det ”riktiga” och viktiga arbetet startas när spendanalysen är klar.
Oavsett om vi gör det åt er, eller om ni gör det själva, är det nu som potentialen kommer kunna realiseras.

Låt oss göra ett förenklat räkne-exempel:

Ett fokuserat, systematiskt och väl genomfört inköpsarbete bör kunna spara åtminstone 3-10% av den externa spenden år 1.
Ett företag inom ex. industri eller retail har typiskt en spend på 30-60% av omsättningen (dvs. ej inräknat löner).
Låt oss säga att företag X har en omsättning på 100MSEK, och en extern spend på 30%.
Vi hjälper er identiera åtgärder som ska spara 3% (vilket är en i sammanhanget låg siffra). 30MSEK x 0,03 = 900 ksek.

Vill du öka lönsamheten? Kontakta oss idag!

Vill du ha hjälp, veta mer, komma med åsikter eller ge oss återkoppling? Använd formuläret nedan.